Про траєкторію руху та розвитку професійної компетентності педагога

 Чи потрібно кожному з нас самовдосконалюватись та розвиватися професійно? 

Ми часто чуємо поняття: професійний розвиток, траєкторія професійного розвитку тощо. Хто відповідає за ваш професійний розвиток: директор, вихователь-методист чи кожен сам за себе?

Траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника — персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника.

Міжатестаційний період - це проміжок часу між проходженням педагогічним працівником атестації.

Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника.

 

Що робить педагог у міжатестаційний період:

- формулює тему як напрям педагогічної роботи;

- визначає індивідуальні професійні завдання, які необхідно розв’язати;

- обмірковує, які знання й уміння необхідні для розв’язання поставлених завдань.

- намічає дії, які будуть реалізовані для розв’язання професійних завдань.

- окреслює очікувані результати.

Але з самого початку проаналізуйте самі для себе :

 

Що я вже вмію

 

 

 

 

 

Що я хочу навчитись

 

 

 

 

 

Де я можу цьому навчитьсь

 

 

 

 

 

Що я вмітиму

 

 

 

 

 

 

 

У міжатестаційний період педагогічний працівник планує (на початку періоду)  та аналізує (в кінці періоду) свою діяльність план розвитку.

Такий план може називатися по різному: індивідуальний план розвитку, персональний план розвитку, індивідуальний проектний план, індивідуальний проектний плану розвитку професійної компетентності педагога.  Та суть одна: це певний путівник з розвитку педагога. Виконуючи завдання, які запланував педагог, він досягає певних цілей — саморозвиток, досягнення якихось навичок, збільшення заробітної плати після атестації,  тощо, а заклад освіти— своїх —  підвищення еефктивності роботи, закладу дошкільної освіти.

 

Плануючи свою діяльність педагог здійснює самоаналіз професійної та фахової діяльності, враховуючи загальні та професійні компетентності (прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, предметно-методична, здоров’язбережувальна, проектувальна, психо-емоційна, морально-етична, інформаційно-комунікаційна), зазначених у професійному стандарті.

 

Що робить педагог у міжатестацй період?

1. Підвищує свою кваліфікацію  шляхом:

формальної освіти – курси підвищення кваліфікації;

неформальної  – тренінги,  семінари,  семінари-практикуми, вебінари, майстер-класи тощо;

інформальної освіти – самоосвіти.

 

2. Презентує педагогічну діяльність:

- показ для колег власних занять та діяльностей з дітьми;

- участь у конкурсах(фестивалях) різного рівня;

- створення влсних методичних розробок;

- представлення власних методичних розробок у фаховій пресі, фахових інтернет виданнях

- участь у конференціях, семінарах, вебінарах ( не як слухач, а як учасник);

- дописувач на сайті закладу;

- ведення власного професійного  блогу, youtube-каналу;

- проведення колегам майстер-класів;

- творчий звіт перед колективом;

- інше.

На підставі накопичених матеріалів в кінці кожного навчального року проводиться аналіз власної педагогічної діяльності, що передбачає співвідношення отриманих результатів з раніше поставленими цілями і завданнями, що служить основою коригування своєї дяльності на наступний навчальний рік.  

Якщо така робота проводиться систематично в кінці кожного навчального року, це дозволить сформувати узагальнену характеристику діяльності педагога і отриманих ним результатів, що і служить предметом експертизи під час проведення атестаційних процедур.

 

Шаблон індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога

 

Зміст роботи

Форма

Термін

Відмітка про виконання

1. 

Систематично ознайомлюватись з нормативними документами Міністерства освіти і науки України

підвищення кваліфікації

 

 

2. 

Систематично ознайомлюватись з новими методичними матеріалами в галузі дошкільної освіти

підвищення кваліфікації

 

 

3. 

Пройти чергову курсову перепідготовку в РОІППО

підвищення кваліфікації

 

 

4. 

Створити власний професійний блог/youtube-канал

презентація діяльності

 

 

5. 

Систематичне наповнення сайту закладу/блогу/youtube-каналу

презентація діяльності

 

 

6. 

Вивчити  передовий педагогічний досвід  (вказати конкретного педаога чи досвід якогось закладу)

підвищення кваліфікації

 

 

7. 

Опрацювати педагогічну і психологічну літературу

підвищення кваліфікації

 

 

8. 

Вивчати нові освітні технології та педагогічні інновації

підвищення кваліфікації

 

 

9. 

Впровадити в освітній процес освітню інновацію

презентація діяльності

 

 

10. 

Відвідати вебінар на тему “...”

підвищення кваліфікації

 

 

11. 

Створити власну методичну розробку на тему “  “

презентація діяльності

 

 

12. 

Написання статті до фахового видання 

презентація діяльності

 

 

13. 

Виступ на засіданні педагогічної ради

презентація діяльності

 

 

14. 

Поділитись з колегами відкритим переглядом

презентація діяльності

 

 

15. 

Надати колегам консультацію на тему “...”

презентація діяльності

 

 

16. 

Участь у тренінгах/ майстер-класах/семінарах/семінарах-практикумах/вебінарах (різних рівнів)

підвищення кваліфікації

 

 

17. 

Провести для колег тренінг/ майстер-клас/ семінар/ семінар-практикум/ вебінар

презентація діяльності

 

 

18. 

Участь у конкурсах /фестивалях (різних рівнів)

презентація діяльності

 

 

19. 

Оснастити...

презентація діяльності

 

 

20. 

Розробити...

презентація діяльності

 

 

21. 

Поповнити...

презентація діяльності

 

 

22. 

Підготувати...

презентація діяльності

 

 

23. 

Виготовити...

презентація діяльності

 

 

24. 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

Самозвіт виконання індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога

 

Захід

Дата

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

В кінці плану  варто додати порожні рядки (багато порожніх рядків), де ви будете власноруч записувати вже більш конкретні заходи - такий собі самозвіт. Як що ви це будете робити систематично, то  питання “Що я робив мій міжатестаційний період?” ніколи не виникне. Ви чітко будете знати куди прямувати далі.

 

Коли ж реалізовувати цей план?

 

Усе залежить від цілей та обраних для їх досягнення методів. Переважно в робочий час реалізуються пункти, прив’язані до проєктів та поточної роботи: відкриті перегляди,  курси в ОІППО, виступи на засіданнях педагогічної ради . Зазвичай практика, яка корисна для роботи, відточується на роботі, а теорія — у вільний час.

 

 З усього цього можна зробити висновок, що все вище перелічене тільки для присвоєння педагогічного звання.  Проте у новому Положенні про атестацію педагогічних працівників, яке  затверджене наказом МОН від 09 вересня 2022 року № 805  та Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 р. за № 1649/3898 сказано, що за результатами атестації педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії"/"спеціаліст вищої категорії" та які зокрема:

 

- упроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснюють супервізію);

- беруть участь у процедурах і заходах, пов'язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;

- були визнані переможцями, лауреатами всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;

- підготували переможців всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, тощо.

 

Успіхів усім нам у саморозвитку.

Про траєкторію руху та розвитку професійної компетентності педагога

  Чи потрібно кожному з нас самовдосконалюватись та розвиватися професійно?  Ми часто чуємо поняття: професійний розвиток, траєкторія профес...