Самоосвіта як одна з форм підвищення кваліфікації педагогів

Розвиток особистості педагога нерозривно пов’язаний з його прагненням до самостійного поповнення своїх знань. Більше того, сьогодні самоосвіта – одна з важливих форм системи безперервного підвищення кваліфікації педагогів дошкільних закладів.
 Самоосвіта – це самостійне поповнення знань із різних джерел з урахуванням інтересів, схильностей кожного конкретного педагога. Як процес оволодіння знаннями вона тісно пов’язана із самовихованням і вважається його складовою:: у людини розвивається вміння самостійно здобути нові знання.
Керівнику необхідно так організувати роботу, щоб самоосвіта стала потребою вихователів і педагогів додаткової освіти. Варто створити у колективі умови, за яких у педагогів формується відповідальне ставлення до свого професійного росту й занять самоосвітою
Правило персональної відповідальності робить сам процес самоосвіти якісним і результативним.
            Вибір тем для самоосвіти.
Теми для самоосвіти можна підбирати з урахуванням індивідуального досвіду й професійної майстерності кожного вихователя. Тема завжди пов’язана із прогнозованим результатом ( що ми хочемо змінити ) і спрямована якісно нових результатів роботи.
Тому організація самоосвіти педагогів має бути гнучкою, що дає змогу залучати до неї кожного працівника, активно включаючи всю роботу із самоосвіти у педагогічний процес дитячого садка.
При цьому дуже важливі послідовність дій і поступовість у розв’язанні завдань. Не слід поспішати у нав’язуванні тем і жорстко вимагати складати різні плани і звіти.
В індивідуальній бесіді з вихователем треба визначити, яка проблема йому цікава або в чому він зазнає труднощів, що нового є в педагогічній практиці.
Є педагоги, які самостійно цікавляться всіма інноваціями. Їм часто необхідна допомога у підборі методичної літератури з певної теми.
Система методичних заходів має підпорядковуватися головній меті – стимулювати педагогів у професійному самовдосконаленні. Можна об’єднати кількох вихователів роботою над темою близькою до змісту річного завдання дошкільного закладу. Якщо дитячий садок готується до інноваційної або експериментальної роботи, то питання самоосвіти слід враховувати у тематиці експериментальної діяльності.
Керівник стратег розвитку своєї установи. Він створює цілий комплекс умов для професійного росту кожного педагога, перша з яких – це мотивація педагогічного колективу до постійної роботи із самоосвіти.
                 План самоосвіти.
Щорічно у дошкільних закладах складають план самоосвіти педагогів де чітко визначають, хто над якою проблемою працює і в якій формі звітує про свою роботу.
Звіти із самоосвіти можна заслуховувати на засіданнях педагогічної ради. А також організовувати їх, як складову будь – якого методичного заходу, чи заходу з дітьми/батьками: семінар, семінар-практикум, ділова гра, виставка дитячих малюнків, батьківські збори, лялькова вистава чи концерт.
Для того, щоб робота із самоосвіти була успішною, у методичному кабінеті для неї створюють необхідні умови.
Дуже важливо не звести організацію самоосвіти до формального ведення додаткової звітної документації – планів, виписок, конспектів.
Форми самоосвіти.
Підбиваючи підсумок, ще раз наголосимо, що форми самоосвіти різні:
- робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнями;
- участь у роботі науково – практичних конференцій, семінарів;
- ведення власної картотеки з досліджуваної проблеми.
Результатом зусиль педагога є вдосконалення роботи з дітьми, зростання його професійної майстерності.
Кілька порад тим, хто займається самоосвітою
Важливо:
- доповнювати знання з певного питання, які ви отримуєте з одного джерела, відомостями з іншого. Це дає змогу порівнювати, аналізувати, робити висновки і формувати власну думку;
- користуватися бібліотечними каталогами. Це скоротить час пошуку потрібної літератури, тому, що багато карток містить коротку анотацію або перелік основних питань, що розкриваються у виданні;
- збирати, накопичувати й зберігати відомості, факти, висновки. Вони знадобляться для виступів на семінарах, засіданнях педагогічної ради, дискусіях, тощо.
Організація самоосвіти педагогів -  одна з найважливіших індивідуальних форм методичної роботи.

Поняття „ самоосвіта “ складається з комплектування особистої бібліотеки і розумової праці вдома, наодинці.
Василь Сухомлинський

ПЛАН вивчення системи роботи педагогів, які атестуються



    У Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників у  пункті 3.3 відмічено: 3.3. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка 
роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які 
атестуються,  шляхом відвідування уроків (навчальних занять), 
позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних 
досягнень учнів,  студентів,  курсантів,  слухачів, вихованців 
(далі - учні) з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний 
працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання 
педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі у 
роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, 
пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Отож, щоб охопити всі сфери діяльності педагога та вивчення було планомірне та систематичне, пропоную скористатися ПЛАНОМ вивчення системи роботи педагогів, які атестуються
з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальні

Примітка
I. Організаційна робота
1.
Аналіз фактичних даних про педагогів (курсова перепідготовка, наслідки попередньої атестації)
10-13 жовтня, 2017 року
Вихователь-методист

2.
Обговорити і уточнити з педагогами тему , над якою поглиблено працює педагог  
До 20 жовтня, 2017 року
Вихователь-методист

3.
Скласти індивідуальні плани атестації
До 20 жовтня, 2017 року
 педагоги, які атестуються

IІ. Теоретичне та практичне вивчення
1.
Ознайомитись, якою нормативною та методичною літературою користуються педагоги.


До 15 березня 2017 року


Члени атестаційної комісії

2.
Відвідати фронтальні, індивідуальні, індивідуально-підгрупові заняття, святкові ранки.

3.
Здійснення глибокого  аналізу відвіданих занять, режимних моментів та обговорення їх з педагогом.

4.
Епізодичне відвідування режимних моментів.

5.
Ознайомитись  з педагогічною документацією:
- перспективними та календарними планами;
- картотекою дидактичних ігор;
- картотекою методичних розробок.

6.
Проведення бесід з дітьми, спостереження за діяльністю вихованців.

7.
Відвідування заходів, спрямованих на роботу з батьками

8.
Вивчення самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, які атестуються

9.
Вивчення думки педагогічного колективу щодо діяльності педагогів, які атестуються

ІІІ. Узагальнення вивченого матеріалу
1.
Аналіз та узагальнення матеріалів за наслідками вивчення системи роботи педагогів, які атестуються
До 01 березня 2017 року
Члени атестаційної комісії

2.
Складання характеристик педагогів, які атестуються
До 01 березня 2017 року
Члени атестаційної комісії

3.
Оформлення атестаційних листків
До 01 квітня 2017 року
Члени атестаційної комісії




Обов'язки персоналу під час ранкового пийому в ДНЗ

            Дуже часто буває, що персонал групи (вихователь та помічник вихователя) не можуть чітко визначити хто  що має робити під час ранкового прийому. Звичайно, на вихователя покладається більше обов'язків: огляд дітей, бесіди з батьками тощо. Як бути помічнику? Відповідь на це питання у цьому дописі.
           Тон всього дня, як правило, задається вже з найперших його хвилин. Діти приходять в садок з самими різними настроями і з самими різними враженнями від подій. Приймайте все це до уваги, допоможіть дітям засвоїти і осмислити цей досвід, і тоді день для дитини складеться якнайкраще.
           Як запрограмувати успішний день для дитини, батьків, педагога.  Так, так, саме дитину ми ставимо першою у цьому переліку. Адже, якщо задався день у дитини, то і мама буде спокійно працювати на своїй роботі, і вихователь зможе наситити день найрізноманітнішими діяльностями.  Отож найпростіші поради для вас, колеги.
- вітайтеся з кожною дитиною особисто , дивлячись їй в очі  ;
- щодня розмовляйте з батьками особисто, звертаючись по імені/ імені по батькові.
- використовуйте тілесний контакт (якщо це прийнятно і природно для вас і дитини): обійміть дитину, , або потисніть руку, або погладьте по голівці. Тим самим ви даєте зрозуміти дошколярику, що його присутність помічена і важлива для вас.
- якщо раптом приходить відразу декілька дітей, будьте готові запропонувати одне з підготовлених вами заздалегіть занять. Постарайтеся, щоб всі запропоновані дітям забавки не тягли за собою великого безладу, і діти могли б швидко прибрати за собою.
- дайте дитині право вільного вибору із запропонованих вами ігор , іграшок, діяльностей.  Якщо  ви з самого ранку дасте дітям можливість зайнятися чимось до душі, то це врятує вас від багатьох поведінкових проблем протягом дня.
Обов’язки персоналу під час ранкового прийому
вихователь
Помічник вихователя
1.Готує групу до прийому дітей: провітрює, стежить за температурним режимом повітря, створює затишок у групі.
2.Створює теплу, дружню атмосферу для зустрічі з кожною дитиною.
3.Здійснює прийом дітей.
4.Проводить індивідуальні бесіди з батьками, короткі консультації.
5.Проводить індивідуальну роботу з дітьми:
 - формує у дітей культуру поведінки, знайомить їх з правилами спілкування і формами ввічливого поводження;
 - проводить роботу по закріпленню знань і умінь дітей, розвитку їх пізнавальних здібностей;
 - регулює рухову активність дітей.
6.Організовує і керує ігровою, пізнавально-практичною та елементарною трудовою діяльністю дітей, регулює внутрішньо-колективні відносини.
7.Створює умови для самостійної ігрової та самостійної рухової діяльності дітей.
1.Здійснює вологе прибирання приміщення.
2.Підтримує теплу, дружню атмосферу в групі.
3.Допомогає вихователю здійснювати прийом дітей: спостерігає за дітьми,  які граються в групі, спілкується з ними.
4. Здійснює гігієнічний догляд за дітьми.
5.Под керівництвом вихователя регулює рухову активність дітей.
7. Під керівництвом вихователя (в міру необхідності) керує ігровою і елементарною трудовою діяльністю дітей, регулює внутрішньо-колективні відносини.



Про траєкторію руху та розвитку професійної компетентності педагога

  Чи потрібно кожному з нас самовдосконалюватись та розвиватися професійно?  Ми часто чуємо поняття: професійний розвиток, траєкторія профес...