Знайомство з цифрами у старшій групі дитячого садка


За програмою розвитку дитини «Українське дошкілля» у старшому дошкільному віці ми продовжуємо навчати дітей лічби в межах 10, формувати уявлення про числа 5–10 (від 1 до 5 ми вивчали у середній групі). І тільки у старшій групі ми починаємо вивчати цифри від 0– до 9.
У старшому віці ознайомлення з цифрами починається відбувається протягом усього навчального року. Діти повторюють, уточнюють свої знання про числа і лічбу в межах п’яти. При цьому поступово вихователь підводить їх до усвідомлення необхідності зображувати числа на письмі особливими знаками — цифрами. Кожне число записується по своєму. Одні числа записуються однією цифрою, інші — двома, є числа, які записуються кількома знаками. Діти називають різні числа, а вихователь показує їм цифри, якими вони записуються.
На першому занятті вихователь формує уявлення про цифри і докладніше спиняється на цифрі 1 (один).
Вихователь кладе на стіл одну іграшку. «Скільки іграшок на столі? Правильно, одна. Щоб написати, скільки тут іграшок, пишуть цифру 1. Ось вона (показує). Діти розглядають картку із зображенням цифри 1, аналізують її написання: цифра 1 складається з двох прямих паличок. Одна паличка довша, друга — коротша. Ці  палички сполучають під кутом угорі. Зверніть увагу, з | якого боку пишуть коротку паличку. Правильно, зліва, і
«Давайте цифру 1 викладемо з смужок паперу. У вас  на столі є смужки різної довжини. Викладіть цифру 1.  Обведіть пальцем, мовби ви пишете цю цифру. Напишіть  її у повітрі» та інші прийоми зображення цифри.
Під час показу написання цифри у повітрі вихователь використовує дзеркальне зображення і показує лівою рукою або стає впівоберта до дітей і показує правою рукою. Далі він пропонує поряд із цифрою викласти стільки іграшок/картинок, скільки позначено цією цифрою . «Чому ви поклали тільки одну іграшку?».
Також вихователь пропонує розглянути картку. Особливу увагу звертає на написання цифри 1. Потім діти вказівним пальцем правої руки обводять цифру, зображену на картці. При цьому вихователь стежить за напрямом руху руки дитини.
Потім вихователь пропонує заштрихувати контурне зображення цифри 1 на аркуші паперу (ширина цифри приблизно дорівнює 0,5 см). Діти виконують завдання, а вихователь допомагає їм. У цій роботі використовуються різноманітні прийоми навчання. Так дітей ознайомлюють з кожною окремою цифрою, співвідношенням її з числом через дії з предметними множинами. Для цього вихователь демонструє цифру, пропонує дітям розглянута її написання, діти відкладають відповідну кількість предметів. Діти обводять вказівним пальцем правої руки по контуру цифри, засвоюючи її форму. Цей процес тісно пов'язаний  з формуванням у дітей уміння співвідносити цифру з певним числом через дії з предметними множинами, Для закріплення здобутих знань використовуються різні дидактичні ігри тину «Доручення», «Магазин» тощо.
При ознайомленні з цифрами широко використовуються спеціально виготовлені картки. Картка поділена па дві нерівні частини: ліва — менша, права — більша. Внизу картки по всій її довжині приклеєно смужку паперу так, що утворюється кишенька. В ліву частину вкладають картку з цифрою, у праву — аркуш чистого паперу, на якому дитина повинна намалювати стільки предметів, скільки показує цифра.
У дитячому садку не навчають писати цифри. Проте дуже важливо, щоб діти засвоїли правильно напрям руху руки при написанні різних цифр. Ефективним щодо цього є обведення контура цифри за вихователем: діти вказівним пальцем обводять цифру, зберігаючи напрям руху, запропонований їм. Після цього діти вправляються в написанні цифри у повітрі, викладають її з лічильних паличок, ліплять з пластиліну. Під час прогулянки можна запропонувати дітям написати цифру паличкою на піску, землі, на снігу, викласти її з природного матеріалу тощо.
Діти легко засвоюють цифри. Проте нерідко у них виникають труднощі у розрізненні цифр, подібних за написанням: 1, 4 і 7; 2 і 5; 6 і 9; 3 і 8.Тому при вивченні числа і цифри 4 треба, розглянувши її написання, запропонувати дітям пригадати, на яку знайому їм цифру вона схожа, порівняти їх за написанням, виділити спільне і те, чим вони відрізняються. При вивченні цифри 7 слід порівняти між собою три схожі за написанням, цифри: 1, 4 і 7. Так само порівнюють цифри: 2 і 5; 3 і 8; 6 і 9.
Наприклад, при порівнянні цифр 2 і 5 дітям пропонують полічити спочатку одну групу предметів на столі у вихователя і підняти відповідну цифру, потім другу і також пов’язати кількість іграшок з певного цифрою. Написання виділених цифр аналізують і порівнюють. Звертають увагу, що у цифри 2 неповне коло вгорі, а у цифри 5 — воно внизу справа; коротка лінія зліва — направо у цифри 2 — внизу, а у цифри 5 — вгорі.
Знання дітьми цифр є своєрідною підготовкою їх до обчислювальної діяльності.

Джерела : Програма розвитку дитини « Українське дошкілля»
К. Й. Щербакова. Методика навчання математики дітей дошкільного віку
Розташуйте цифри від 1 до 9 у дві колонки

Немає коментарів:

Дописати коментар

Про траєкторію руху та розвитку професійної компетентності педагога

  Чи потрібно кожному з нас самовдосконалюватись та розвиватися професійно?  Ми часто чуємо поняття: професійний розвиток, траєкторія профес...