Як планувати сюжетно-рольову гру

Знайомство  з  оточуючим  у  дитини  починається  зі  спостережень,  які супроводжуються  і  спрямовуються  поясненнями  дорослих,  доповнюються розповідями,  читанням,  розгляданням  картин.  Спостереження,  читання, розповідання  не  сприймаються  дитиною  одразу.  Необхідне  засвоєння отриманих  вражень  у  практичній  діяльності,  основним  видом  якої  у дошкільному віці є гра. Дитина  розмірковує  над  побаченим  і  почутим  та  відображує  це, наслідуючи дорослих, діючи — граючи. Такий  засіб  засвоєння  життєвих  вражень,  поглиблення  знань  відповідає наочно-образному мисленню дитини. У  грі  дитина  здобуває  нові  знання. 
В  багатьох  випадках  гра  стає  поштовхом  до  розширення  знань.  У  грі, практичній  діяльності  дитина  замислюється  над  тим,  що  бачила,  у  неї
виникають  питання. А тому СРГ протягом року не повинна бути хаотичною. До організації і проведення сюжетно-рольової гри повинен бути планомірний і системний підхід. Цим  неодмінно  має  скористатися  вихователь,  щоб
поширити і поглибити знання дітей, удосконалити свою професійну майстерність. Планування є необхідною умовою повноцінної організації педагогічного процесу.
Гра  тісно  пов'язана  з  усіма  розділами,  але  вона  має  свої  завдання,  як окремий вид діяльності.
Планування сюжетно-рольових ігор визначається Программою, за якою працює дитячий садок.
При  складанні  перспективного  плану  сюжетно-рольових ігор  вихователі спираються на психологічні особливості дитині відповідного віку, методику та власними  спостереженнями за дітьми.
Планування сюжетно-рольових ігор відображається як у перспективному плані, так і у календарному. У перспективному  плані  визначаються тематика гри, її сюжет (задум) та  мета,  яку  ставить перед собою  вихователь . Тут планується робота з усіма дітьми . У календарному плані відображається попередня робота до сюжетно-рольової гри . Попередня робота може плануватись і проводитись у різні відрізки часу під час будь-яких режимних моментів ( бесіда у рінкові та вечірні години, прогулянка  тощо). Також у календарному плані визначається робота з окремими дітьми, адже не  можна  забувати  про  необхідність  індивідуальної  роботи  з  дітьми, спрямованої  на  формування  характеру  дитини,  її  відносини  з  товаришами, розвиток її творчих здібностей. Важливо спланувати та провести підгрупову роботу (розігрування діалогу під час ігрової ситуації) з метою попередньої роботи до СРГ.
Уважно  спостерігаючи  за  іграми  дітей,  вихователь  визначає ,  якій дитині можна доручити виконання головної ролі, а з якою дитиною варто попрацювати індивідуально.  Вихователь обирає шлях, яким у подальшому пробудить  інтерес  до  нової    гри.
Поєднуючи декілька ігор ( см҆я+ лікарня, см҆я +перукарня тощо) в один сюжет , вихователі досягають її розширення і різноманітності. Особливо важливою для розвитку життєвої компетентності є «велика сюжетно-рольова гра» для дітей старшого дошкільного віку. Вона потребує особливого педагогічного підходу , грунтовної підготовки зі сторонни вихователя.
Складаючи перспективний план СРГ, вихователі керуються програмовими вимогами,  обмірковують  —  які  завдання  можуть  бути  вирішеними  за допомогою сюжетно-рольових ігор і як це зробити.
В роботі з дітьми третього року життя у плані приділяється багато уваги
формуванню  самостійної гри . На перших місяцях навчального року приділяється увага розвитку більш  розгорнутої  гри дітей з різними іграшками, намічаються найпростіші ігри з сюжетом, а не просто приймати на себе роль. Основне завдання для вихователів другої молодшої групи є формування у  дітей  уміння  розгортати  парну рольову взаємодію, елементарний рольовий діалог.  У другому півріччі вихованці вільно будують парні діалоги при простому сюжеті. Реалізуючи ці завдання, вихователі грають разом з дітьми, займаючи у грі позицію рівноправного партнера.
Спочатку для гри обираються однотематичні, двоперсонажні сюжети, де
для дитини зрозумілий зв'язок, (наприклад: лікар — пацієнт, водій — пасажир).
Особлива увага приділяється рольовому діалогу.  Для активізації рольової
взаємодії  вихователі  якомога  частіше  організовують  гру  на  основі  діалогу
"Телефонна розмова", яку можна використовувати у будь-якому сюжеті.
Основне  завдання  вихователів  у  роботі  з  дітьми  п'ятого  року  життя  — формувати більш складну рольову поведінку у сюжетній грі: вміння змінювати рольову поведінку, узгоджуючи свої дії  з іншими  партнерами у грі.
З  цією  метою  вихователі  використовують  багатоперсонажні  сюжети  з певною  структурою,  де  одна  з  ролей  безпосередньо  пов'язана  з  іншими
наприклад, лікар – медсестра – пацієнт.  Перукар – клієнт – інші працівники перукарні (адмістратор/прибиральниця) – інші клієнти у черзі. У  середній  групі  гра  поповнюється  іншимиисюжетами.
У  старшому  віці  відбувається  подальший  розвиток    рольової
поведінки, як основи розгортання різноманітних сюжетів гри в індивідуальній
та спільній з однолітками діяльності.
У  дітей  старшого  віку  ігри  стають  змістовнішими,  сюжет  значно
ускладнюється. Вихователі  старших  груп  формують  у  дітей  уміння  творчо  комбінувати різноманітні події, створюючи новий сюжет гри, робити це разом з дітьми.
  Також  надає  дітям можливість та створює умови для самостійного вирішення подальшого перебігу гри вільної самостійної гри. (використання фраз: «Стоп гра», « А давайте…» тощо).
Для зручності календарного планування варто пригадати такі форми роботи, де можливо включити підготовчу роботу до СРГ.:
•  Спостереження за працею дорослих (професії);
• Відпрацювання відповідного словника на заняттях з Грамоти, Ознайомленням з природою (Природа),  Ознайомленням з довкіллям (Суспільство);
•  Пізнавальна діяльністьна заняттях;
• Екскурсії;
• Бесіди,
• Розповіді за сюжетними картинами на заняттях з Розвитку мовлення;
• Читання з розгляданням
• Виготовлення атрибутів під час СХД, ручної праці;
• Відпрацювання акторської майстерності   під час СХД, театралізованої діяльності;

Отже, розвиток ігрової діяльності під час сюжетно-рольової гри  безпосередньо пов҆язаний із цілеспрямованою спланованою діяльністю вихователя.

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧНИХ ІГОР -– ПОМІЧНИЦЯ ВИХОВАТЕЛЯ

У своїй роботі вихователі часто відчувають необхідність систематизувати ті чи інші засоби взаємодії з своїми вихованцями. Зокрема це стосується дидактичних ігор, які щоденно використовує педагог у своїй роботі. Частина ігор (настільно-друковані) придбані у магазині чи виготовлені власноруч самим вихователем розміщуються  на полиці шафи і нагадують про себе вихователю: «Завтра візьми мене на заняття з природи. Я тобі стану у пригоді для закріплення вивченого». Але не менш цікавими та важливими у навчально-виховному процесі є словесні дидактичні ігри. Як вдало використати в освітньому процесі ту чи іншу дидактичну гру? Як пам’ятати про  існування не тільки настільно-друкованих ігор, а й про словесні ігри та про ігри з предметами?  А для цього у нагоді вихователю стане КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧНИХ ІГОР.
 Згідно Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059 до складу обов’язкової документації вихователів дошкільних навчальних закладів ввійшла картотека дидактичних ігор та методичних розробок (конспектів різних видів роботи з дітьми).
Давайте детальніше розберемося, що ж таке КАРТОТЕКА і чим вона відрізняється від КАТАЛОГА
КАРТОТЕКА (від давньо-грецьких слів «лист» та «місце зберігання») — упорядковане зібрання даних на паперових картках малого формату. Тобто це система карток з обліковою, довідковою та іншою інформацією. Також — це скринька чи шафа для зберігання карток. У скринці (шафі) картки можна систематизувати як за алфавітом, так і за темою чи періодичністю
КАТАЛОГ – це  список, перелік за яким-небудь напрямком (як правило за алфавітом чи темою).
            Як бачимо, поняття дуже схожі. Проте є суттєва різниця:  каталог вказує нам лише про наявність чого – небудь та місце його зберігання у певному просторі, а   картотека містить більш повну та глибшу інформацію. У картку внесено  конкретні дані про когось або про щось (людину , гру, іграшку, книгу , журнал, газету, статтю).  Представлена інформація в картці відзначається новизною, актуальністю, конкретністю, способом виконання тощо.  Отож не плутайте картотеку з каталогом.
            Тож давайте детально поговоримо про картотеку дидактичних ігор

Доцільність створення картотеки ігор:
1. Цілеспрямована підготовка вихователя до змістовної діяльності з вихованцями протягом «проживання» ними інтегрованого тематичного блоку.
2. Здійснення індивідуальної роботи з дітьми із певних розділів;
3. Допомога вихователю при складанні календарного плану та підготовці до наступного робочого  дня з дітьми.
4. Створення системи дидактичних ігор, які використовуються вихователем під час освітнього процесу на занятті та у повсякденному житті.
5. Упорядкування дидактичних ігор за змістом (розвиток мовлення, математика, природа тощо); за активністю дітей (словесних, настільно-друкованих, з використанням іграшок та предметів); за наявністю ігрового матеріалу.
6. Визначення «прогалин» у використанні дидактичних ігор із певних ліній Базового компоненту чи розділу Програми за якою ви працюєте.
7. Забезпечення системності у плануванні та здійсненні ігрової діяльності .

Як створити картотеку

Покроковий механізм створення картотеки дидактичних ігор
1. Створити картки з дидактичними іграми. Для естетичного вигляду картки повинні бути однакового розміру.
2. Визначитись з системою зберігання карток у картотеці ( за темами, за змістом, за алфавітом чи за лініями Базового компоненту). Досвід вихователів показав, що найефективніше створювати за змістом (розвиток мовлення, математика, народознавство тощо).
3. Для зручного користування картку можна наклеїти на картон чи заламінувати. А ще зручно було б згрупувати певні ігри за допомогою кольорового картону, наклеївши картки з описом гри на картон відповідного кольору.
4. Виготовити розділювачі певного кольору, які  чітко розділятимуть одні ігри від інших.
5. Розмістити  картки та розділювачі у відповідну скриньку (папку).
6. Оформити скриньку (папку) з картками відповідним підписом «Картотека дидактичних ігор». Вихователі:_______
7. Користуємося щодня та поповнюємо постійно.


Створюємо картку з дидактичною грою для картотеки
Орієнтовна структура картки :
1. Назва гри.
2. Вікова група .
3. Мета гри.
4. Обладнання ( якщо цього вимагає гра)
5. Хід гри
Якщо ви володієте оргтехнікою, можете оздобити картки веселим естетичним фоном чи картинкою


За таким же принципом вихователь може створити й інші картотеки:
-Картотеку спостережень /прогулянок (картку зручно взяти з собою на прогулянку).
-Картотеку рухливих ігор (картку зручно взяти з собою на прогулянку та скористатися нею під час розучування нової гри).
-Картотеку потішок.
-Картотеку експериментів.
- Картотеку  сюжетно-рольових ігор.Створення картотеки вимагає часу, проте  потім ви його зекономите, швидко готуючись до наступного робочого дня. Успіхів  у створенні картотеки.В публікації використані  зображення  з сайтів:Про траєкторію руху та розвитку професійної компетентності педагога

  Чи потрібно кожному з нас самовдосконалюватись та розвиватися професійно?  Ми часто чуємо поняття: професійний розвиток, траєкторія профес...