Як сформулювати методичну тему


На початку навчального року кожен педагог: обирає собі методичну тему, над якою працюватиме протягом року (чи й більше), і визначає напрям та зміст своєї роботи узгоджує свою тему з методичною темою, над якою працює освітній заклад
Під час розроблення індивідуального плану професійного розвитку вихователі та інші педагоги дошкільного закладу часто стикаються з різноманітними труднощами, які виникають вже на етапі формулювання теми.
Утім цей крок — один з найважливіших, адже тема визначає напрям методичної роботи надалі. Аби уникнути помилок потрібно врахувати деякі рекомендації, які допоможуть правильно сформулювати методичну тему.
 Методична тема має бути актуальною. Не розглядайте її винятково з погляду відповідності теми чинним нормативно­-правовим актам.
Насамперед вона має бути обумовлена освітніми потребами конкретної групи дітей. Проаналізуйте результати діагностики рівня розвитку дитини, яку проводять для індивідуалізації освіти й оптимізації роботи з групою дошкільників. І лише після цього визначайте проблеми й завдання, формулюйте цільову частину методичної теми.
У методичній темі відобразіть мету педагогічної діяльності (М) та засоби (З), за допомогою яких вона буде досягнута. Сформулювати методичну тему можна за однією з формул: М + З або З + М (мета + засоби \ засоби + мета). Теми поєднують за допомогою зв’язок «через», «на основі», «у процесі» (наприклад, «Розвиток дитячої уяви у процесі образотворчої діяльності») , а також теми поєднуються за допомогою зв’язок «як засіб», «як інструмент» (наприклад, «Сюжетно-­рольова гра як засіб соціалізації дитини»).
Мету педагогічної діяльності, яку відображає методична тема, формулюйте на основі цільових орієнтирів Базового компонента дошкільної освіти (БКДО) та цілей програми розвитку дошкільного закладу. З огляду на те що цільові орієнтири БКДО сформульовані здебільшого загально, конкретизуйте їх (наприклад: «Розвиток мовлення дошкільників засобами дидактичної гри»). Засобами досягнення мети педагогічної діяльності обирайте різні види дитячої діяльності, педагогічні технології, методи та прийоми. Тоді методична тему звучатиме, наприклад, так: «Проектна діяльність як засіб формування і розвитку в дошкільників навичок взаємодії з дітьми та дорослими».

Технологія роботи над методичною темою така:
* ознайомлення з теоретичним матеріалом;
*формування практичної частини роботи, зокрема: – складання конспектів занять та інших режимних моментів;
*участь у таких заходах, як: засідання педагогічної ради та методичних об'єднань (семінари , семінари-практикуми, конференції
* обговорення з колегами результатів, отриманих під час роботи над методичною темою.
Робота над методичною темою — це довготривалий процес, під час якого педагог: опрацьовує значну кількість методичної літератури ознайомлюється з практичним досвідом щодо питання, яке є об’єктом дослідження набуває нових знань опановує новинки педагогічної науки.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1567-yak-sformulyuvati-metodichnu-temu-shpargalka-dlya-vihovatelyametodista
Джерело: https://www.pedrada.com.ua/question/320-yak-uchitel-pratsyu-nad-metodichnoyu-temoyuПро траєкторію руху та розвитку професійної компетентності педагога

  Чи потрібно кожному з нас самовдосконалюватись та розвиватися професійно?  Ми часто чуємо поняття: професійний розвиток, траєкторія профес...